Ansökan

Ansökan

Följande skall bifogas av sökande samt för eventuell make/make/sambo eller vuxet barn, som sammanbor med bidragssökande.


  • Kopior av inkomster (ex. pension, bidrag, normberäkning)
  • Kopior av utgifter(ex. hyra, hemtjänst, arvode god man/förvaltare inkl. sociala avgifter)
  • Kopia av specifikation till inkomst deklaration eller slutskattebesked
  • Årsbesked bank
  • Eventuell kopia av förodnande av god man/förvaltare


OBSERVERA ATT EJ KOMPLETT ANSÖKAN LÄMNAS UTAN ÅTGÄRD


Ansökningsperiod är 1 september till 15 november. Meddelande om beviljade bidrag skickas ut i början av april. Avslag meddelas ej.

Utdrag ur stiftelsens ändamål: " I andra hand skall fonden lämna understöd åt behövande, som äro boende i Göteborg och hänförliga till "pauvres honteux", varvid behövande som tillhört Göteborgs Orkesterförening skola ha företräde."

 

Sökande av bidrag ur stiftelsen skall ha en låg inkomst motsvarande det s k behövande-begreppet. För att avgöra tillhörigheten till gruppen "pauvres honteux" är frågorna om föräldrars namn och yrken med i ansökan.


Med pauvres honteux förstås mindre bemedlade grosshandlare eller köpmän, direktörer eller högre tjänstemän i bank eller affärsföretag, läkare, advokater, lärare med akademisk examen, stadens eller statens tjänstemän i högre ställning eller ämbetsmän, även som änkor och barn efter sådana personer.


För utredning om sökandens behörighet att enligt stadgarnas bestämmelser erhålla understöd från stiftelsen skall samtliga frågor i denna ansökan besvaras.