Om Stiftelsen

KARIN O JOHN DRUMMS

UNDERSTÖDFOND

Om Stiftelsen

Stiftelsen bildades 1961 genom ett inbördes testamente mellan makarna John Joseph Drumm och Karin Drumm. John föddes i England den 22 Juni 1888.