Kontakt

Kontakt

Adress:

Karin o John Drumms Understöd Stiftelse

c/o SEB Stiftelser

GÖH 420

405 04 GÖTEBORG


Telefon (tisdagar 13-15):

031-622516


Länkar

Ernst Wallins fond för pauvres honteux

Stiftelsens ändamål är att "avkastningen skall utdelas till behövande pauvres honteux, som äro här i stadens boende sedan tio år. Med pauvres honteux förstås mindre bemedlade grosshandlare eller köpmän, direktörer eller högre tjänste- män i bank eller affärsföretag, läkare, advokater, lärare med akademisk examen, stadens eller statens tjänstemän i högre ställning eller ämbetsmän, även som änkor och barn efter sådana personer".

Signhild Ekmans fond för pauvres honteux

Stiftelsens ändamål är "att genom utdelande av understöd främja vården av behövande ålderstigna kvinnor i Göteborg tillhörande s.k pauvres honteux".